دردنوشته هایم

این درد نوشته ها

نه دل نشین اند نه زیبا

اینها یک مشت حرف زخم خورده ی بغض دارند

که نشانی دردناک

از یک عشق ناکام دارند...

وتنها مخاطبشان

غایب است!

/ 3 نظر / 19 بازدید
من

تبریک میگم به دوست عزیز آقای ساحل..........

پریسا

ساحلکم غایب بمونه به نفع خودته[ناراحت]

محمد

فقط میتونم بگم like کارتون عالیه ادامه بدین